Kontaktinformation til Politistationen i Holbæk

Her finder du kontaktinformation til Politistationen i Holbæk.

Her finder du Politistationen i Holbæk:
Ved Faurgården 5 D
4300 Holbæk

Telefon nummer: 46 32 15 51
E-mail adresse: politi@politi.dk

Politistationen i Holbæk

Her finder du Politistationen i Holbæk på kort:

Om Politi - Politiet

Politi stationer, find din lokale Politi station Dansk politi er en stor offentlig virksomhed med næsten 15.000 ansatte. Sammen yder de en målrettet indsats for at forebygge og forhindre kriminalitet og sikre, at Danmark, Færøerne og Grønland er trygge og sikre steder at bo og leve. Politiets arbejde berører alle dele af samfundet og har betydning for mange mennesker. Hver dag får vi derfor henvendelser fra skoler, borgere, presse og andre interesserede, som ønsker at få et indblik i vores arbejde. Det er vi glade for, og vi bestræber os på at være så åbne som muligt, selv om vores tavshedspligt og hensynet til efterforskning og den nationale sikkerhed selvfølgelig sætter grænser for, hvilke oplysninger vi kan dele med offentligheden. mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige. Denne pjece er til dig, der ønsker at vide noget mere om politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Den giver et overordnet billede af vores arbejdsopgaver, vores rolle i samfundet, vores organisation og de økonomiske og juridiske rammer, vi arbejder indenfor.

Politi - Politiet, Politi stationer, find din lokale Politi station